תנאי הרישיון

בעת רכישת סרטון מהאתר, הנכם רשאים לעשות שימוש בקובץ הוידאו להצגתו בפלטפורמות שונות כסרטון רקע או קטע שמשולב בעריכה, כולל שימוש מסחרי לערוצי טלוויזיה וכו׳.

 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

 

תקנון זה יכול להשתנות בכל עת, בהתאם להחלטת האתר.

 

לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

 

  1. הרישיון מוענק לרוכש בהתאם למוצר אותו רכש, ורק הוא רשאי לעשות שימוש בו.

  2. אין להעביר, למכור או לעשות שימוש בתכנים שלא כמוגדר בתנאי רישיון זה.

  3. הרישיון על הקבצים אינו בלעדי ויכול להימכר ללקוחות נוספים.

  4. אין לעשות כל שימוש באתר ובתוכן האתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית, מטעה, או מוטלת בספק.

  5. חל איסור מוחלט להפיץ ו/או לפרסם את קטעי הוידאו תחת שמכם כיצירה שלכם. 

  6. בעת פרסום בדפוס או בטלוויזיה, יש לציין קרדיט על הצילום תחת שם האתר, שם הצלם (ישי פרנקל) או שם העסק (IshayEdits).