מדיניות פרטיות

כללי

מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסבירה את מדיניות האתר ביחס לשימוש במידע אשר אנו מקבלים ו/או אוספים מלקוחותינו כהגדרתם בתנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות שלנו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלשון זכר אך פונה לכל מגדר באופן שווה.

מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בכל עת, בהתאם להחלטת האתר. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה יעשה שימוש באתר ולראות באיזה אופן הנהלת האתר משתמשת ומגנה על המידע של המשתמש בעת השימוש באתר.

באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

 

מטרות השימוש במידע

לצורך שיפור חווית המשתמש באתר נאסף מידע כגון מוצרים שרכשת, כתובת IP, סוג דפדפן ומכשיר, וניטור הרגלי גלישה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי. 

האתרים והשירותים באתר כוללים שימוש ב"עוגיות" (“Cookies”), "עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך. 

אתה יכול למחוק, או לחסום לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט שלך.  יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies ישפיע על חווית הגלישה באתר וכן באתרי אינטרנט אחרים. מחיקת Cookies תדרוש ממך גם להתחבר מחדש לאתר בכל פעם מחדש בטרם כניסה לשירותים השונים.

זכותך לעיין במידע לגביך בו אתה רשאי לעיין (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) וככל שאנו מחזיקים במידע כזה. בכדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו.

בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחר בו, לא נמכור אותו ולא נעביר אותו לאחרים לצורך כל שימוש שהוא, למעט לפי האמור במסמך זה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אתר האינטרנט שלנו עשוי לכלול פרסומות לאתרי אינטרנט של אחרים בפלטפורמות שאוספות עוגיות גם כן. אנו לא אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אחרים אף אם האתרים ו/או האפליקציות שלנו מפנים אליהם. לתשומת ליבך שאתה לא מחויב לעשות שימוש באתרים אלו ו/או באתר שלנו, בכל מקרה, השימוש באתר שלנו ו/או באתרים הקשורים אליו הוא באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו ושלהם.

יובהר, כי קבצי "cookies" המשמשים לניהול הפרסומות באתר נעשה באופן עצמאי על ידי חברות הפרסום השונות ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת האתר.

אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך בכל עת, בין היתר, במענה לפניותיך, ו/או למטרת מתן שירות, ו/או למטרות שיווקיות (כפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות המותרות בדין (זכויות היוצרים במסמך זה שייכת לחברה לשירותים ואחזקות).

אנו שומרים על זכותנו לפנות אליך לקבלת מידע במסגרת סקרים שייתכן ונערוך. ההשתתפות בסקרים היא על בסיס התנדבות וכל מידע שיימסר לנו באמצעות סקר ישמש אותנו לצורך שיפור השירות ו/או שינוי של שירות ו/או אופיו של שירות ו/או לצורך מעקב אחר שביעות רצונך מאתר האינטרנט שלנו ו/או מהאפליקציות שלנו ו/או כל שימוש אחר המותר לנו על פי דין.

 

אבטחה והגנה על פרטיותך

כדי לשמור על המידע שלך מוגן אנו משתמשים בתקן האבטחה SSL המהווה סטנדרט עולמי אשר מקודד ומצפין את המידע הנשלח מגולש האתר אל שרתי האתר.

בנוסף לתקן הבסיסי, בעת רכישה באתר יופעלו מנגנוני אבטחה נוספים של חברות הסליקה ומערכת הסליקה של האתר.

לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: PPA@justice.gov.il

 

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר ו/או כהתראה בדואֿל.